Home Commerçants De Peperstraat, schoenen en sport